Suoraan Satakunnasta kohti kestävää kehitystä

Teksti: Petra O’Rourke, kuvat: Tomi Glad

Kemianteollisuuden edelläkävijä Nornickel Harjavalta panostaa tuotekehityksessään kasvaville vihreämmille markkinoille. Harjavallan lähes 60-vuotinen perinne nikkelinjalostuksessa elää vahvana.

– Nornickelin merkitys Satakunnan hyvinvoinnin luojana on varsin suuri. Liikevaihtomme on noin 700 miljoonaa euroa vuodessa ja olemme suurimpia yhteisöveron maksajia alueella. Työllistämme Harjavallassa noin 300 ihmistä ja välillisesti teollisissa palveluissa ympäri Satakuntaa lähes saman verran lisää. Lisäksi Nornickel on investoinut Satakuntaan viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 200 miljoonaa euroa, kertoo toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Nornickel Harjavalta tuottaa noin viisi prosenttia maailman puhtaista nikkelituotteista. Tehdas on maailman monipuolisin nikkelituotteiden valmistaja: erilaisten metallisten nikkelituotteiden lisäksi siellä tuotetaan nikkelikemikaaleja. Yhtiön suurimpia asiakkaita ovat ruostumattoman teräksen sekä pinnoitusmateriaalien ja akkumateriaalien valmistajat.  Nornickelin Harjavallan tehtaan tuotteista yli 90 % menee vientiin: hieman alle puolet tuotteista jää Eurooppaan, kolmannes Aasiaan ja loput Yhdysvaltojen ja Etelä-Amerikan markkinoille.

Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi (kuva Tomi Glad)

Joni Hautojärvi on toiminut Nornickel Harjavallan toimitusjohtajana yhdeksän vuotta. Hänelle hyvä elämä Satakunnassa merkitsee sitä, että täällä on mahdollista asua väljästi. Luonto, palvelut, koulutus, kulttuuri ja liikuntapalvelut ovat lähellä ja kaikkien saatavilla.

Uudistuminen tuottaa kasvua nyt ja tulevaisuudessa

Nikkeliä käytetään nykypäivänä laajalti. Suurin yksittäinen käyttökohde on ruostumaton teräs, esimerkiksi tiskipöydät ja ruokailuvälineet sisältävät nikkeliä. Nikkelikemikaaleja käytetään paljon myös elektroniikkateollisuudessa. Akkuteollisuus on Nornickelille tärkeä asiakasryhmä ja tulevaisuuden painopiste. Sähköistyvän liikenteen myötä sähköautojen akut tulevat tulevaisuudessa lisäämään Nornickel Harjavallan päätuotteiden eli nikkelin ja koboltin kysyntää voimakkaasti. Harjavallan kemikaalitehtaan ansiosta Nornickel on jo nyt yksi maailman johtavista akkukemikaalien tuottajista.
– Yksi meidän vahvuuksiamme on se, olemme pystyneet uudistumaan, kehittämään uusia tuotteita ja kasvamaan markkinoiden mukana, muistuttaa Hautojärvi.

Nornickel Harjavalta Lotta Vilpas (kuva Tomi Glad)

Ulvilalainen laborantti Lotta Vilpas on työskennellyt Nornickelin tutkimuslaboratoriossa noin vuoden. Laboratoriossa tehdään vuosittain yli miljoona näyteanalyysia.

Nornickel Harjavalta (kuva Tomi Glad)

Yksi Nornickelin viimeisimmistä investoinneista on tutkimuslaboratoriossa sijaitseva, vielä testikäytössä oleva prosessinäytteiden laimennusrobotti. Sen tehtäviin kuuluu mm. näytesarjojen analysointi ja alkuainepitoisuuksien mittaus. Tämän työvaiheen laborantit ovat tehneet tähän mennessä käsin.

Nornickel Harjavalta (kuva Tomi Glad)

Nornickel Harjavallan tulevaisuuden hittituote on kobolttisulfaatti, josta uskotaan tulevan pula sähköistyvän liikenteen myötä.

Nornickel Harjavalta Veli-Pekka Siironen (kuva Tomi Glad)

Kuusi vuotta Harjavallan tehtaan prosessinhoitajana toiminut porilainen Veli-Pekka Siironen pääsi tehtäväänsä räätälöidyn oppisopimuskoulutuksen kautta. Valvomossa on siirrytty työskentelemään viime vuoden aikana 12 tunnin vuoroissa, mikä on parantanut työhyvinvointia selvästi.

Uusiutuva energia tärkeä osa vastuullisuutta – hiilidioksidijalanjälki alan pienin

Nornickelin tutkimus- ja kehitystyö näkyy tehtaan jokapäiväisessä arjessa. Yhtiö panostaa vahvasti t&k-työhön, joka tukee tuotantoprosesseja, tuottaa asiakkaille uusia tuotteita sekä pienentää tuotannosta syntyvää hiilidioksidijalanjälkeä. Siirtyminen raskaan polttoöljyn käyttämisestä puupelletin ja nesteytetyn maakaasun käyttöön on ollut avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Harjavallan Suurteollisuuspuistossa onkin maan ensimmäinen nesteytetyn maakaasun tehdasterminaali. Maakaasu kuljetetaan Porin Tahkoluodon satamasta.
– Merkittävä osa vastuullisuuttamme on se, että hiilidioksidijalanjälkemme on alan pienin. Tuotantomme on kasvanut 40 % vuodesta 2015 ja samaan aikaan hiilidioksidijalanjälkemme on puolittunut. Tähän on päästy investoimalla uusiutuvaan energiaan ja hyödyntämällä yhtä Satakunnan vahvuutta eli nesteytetyn maakaasun saatavuutta, Hautojärvi kertoo. 

Nornickelin tulevaisuuden Satakunnassa hän näkee valoisana.
– Uskon, että olemme investoineet oikeisiin asioihin ja panostamme jatkossakin tutkimus- ja kehitystyössä kasvaville markkinoille. Me olemme luomassa Satakunnan talouskasvua.

Artikkeli on osa Satakunnan menestystarinat -sarjaa. zataxom

Top