Rahoitushaut

Satakunnan rahoitushaku - tuen myöntämisen perusteet


Maakunnalliset Suomi 100 valtionavustushaut ovat päättyneet 18.11.2016.


Haku 3.10.-18.11.2016
Satakuntaliitto on saanut valtioneuvoston kanslialta valtionavustusta Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden alueellisen koordinaatio-, valmistelu-, viestintä- ja yhteistehtävien hoitamiseen yhdessä Suomi 100 -hankkeen sihteeristön kanssa sekä valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentin nojalla valtionavustusten edelleen kanavoimiseen hankkeisiin, jotka valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt Suomi 100 -ohjelmahankkeiksi ja jotka täyttävät muut avustuspäätöksessä määritellyt ehdot.

Edelleen kanavoitavaa tukea voivat hakea kaikki ne toimijat, joiden hanke on ennen hakuajan loppumista hyväksytty valtakunnalliseen Suomi 100 ohjelmaan tai jotka toteuttavat Suomi 100 -ohjelmaan hyväksyttyä hanketta alueellisesti ja jotka täyttävät alla luetellut muut tuen edelleen kanavoimista koskevat ehdot. Yksityishenkilöille tuki on stipendi.

Avustusta myönnetään enintään 5 000 € / hakemus. Hakijalla tulee olla omarahoitusta 50 % haettavasta summasta. Esim. jos avustusta haetaan maksimisummaa 5 000 €, niin omarahoitusta tulee olla vähintään 2 500 €. Omarahoituksen tulee olla rahaa, eikä työpanos käy omarahoitukseksi. Avustuksen saajalla tulee olla kirjanpito hankkeesta vähintään kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tasolla. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa hankkeen kirjanpitoa ja muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia siltä osin kuin katsoo sen olevan tarpeen.

Hanketukea haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Kaikki hakemukset toimitetaan Satakuntaliittoon. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä viimeistään perjantaina 18.11.2016 klo 15:00. Paperiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen Satakuntaliitto, PL 260, 28101 Pori. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo@satakunta.

Maksatushakemus
Hakemuslomake

Aluehaun prosessikaavio Satakunta


Maakunnallinen avustus - maksatus
Loppuraporttilomake

Haku 16.3. - 16.5.2016
Satakuntaliitto on saanut valtioneuvoston kanslialta valtionavustusta Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden alueellisen koordinaatio-, valmistelu-, viestintä- ja yhteistehtävien hoitamiseen yhdessä Suomi 100 -hankkeen sihteeristön kanssa sekä valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentin nojalla valtionavustusten edelleen kanavoimiseen hankkeisiin, jotka valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt Suomi 100 -ohjelmahankkeiksi ja jotka täyttävät muut avustuspäätöksessä määritellyt ehdot.

Edelleen kanavoitavaa tukea voivat hakea kaikki ne toimijat, joiden hanke on ennen hakuajan loppumista hyväksytty valtakunnalliseen Suomi 100 ohjelmaan tai jotka toteuttavat Suomi 100 -ohjelmaan hyväksyttyä hanketta alueellisesti ja jotka täyttävät alla luetellut muut tuen edelleen kanavoimista koskevat ehdot. Yksityishenkilöille tuki on stipendi.

Avustusta myönnetään enintään 5 000 € / hakemus. Hakijalla tulee olla omarahoitusta 50 % haettavasta summasta. Esim. jos avustusta haetaan maksimisummaa 5 000 €, niin omarahoitusta tulee olla vähintään 2 500 €. Omarahoituksen tulee olla rahaa, eikä työpanos käy omarahoitukseksi. Avustuksen saajalla tulee olla kirjanpito hankkeesta vähintään kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tasolla. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa hankkeen kirjanpitoa ja muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia siltä osin kuin katsoo sen olevan tarpeen.

Hanketukea haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Kaikki hakemukset toimitetaan Satakuntaliittoon. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä viimeistään maanantaina 16.5.2016 klo 15:00. Paperiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen Satakuntaliitto, PL 260, 28101 Pori. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo@satakunta.

Hakemuslomake
Aluehaun prosessikaavio Satakunta

Valtakunnallinen rahoitushaku

Etsitään laajoja, Suomea vahvistavia kokonaisuuksia

Tulevaisuuteen suuntaavan painopisteen vahvistamiseksi Suomi 100 -hanke avaa kohdennetun rahoitushaun, jolla pyritään täydentämään Suomi 100 -ohjelmaa merkittävillä ja laajasti vaikuttavilla hankkeilla, toimenpiteillä, teoilla tai kampanjoilla. Tavoitteena on vahvistaa Suomen tulevaisuutta ja edistää myönteistä muutosta.

Avustettavilta hankkeilta edellytetään konkreettisia toimenpiteitä Suomen vahvistamiseksi sekä pitkäkestoista vaikuttavuutta. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi demokratiaan, kansalaisyhteiskuntaan, tasa-arvoon tai sananvapauteen. Tavoitteena voi olla myös koulutuksen, työelämän, yritystoiminnan tai kansainvälistymisen kehittäminen. Hankkeen on liityttävä sisällöllisesti itsenäisyyden juhlavuoteen, ja sen pääasiallisen toiminta-ajan on oltava vuonna 2017.

Tavoitteena on löytää 2–5 laajaa hanketta tai hankekokonaisuutta, joita avustetaan pääsääntöisesti 100 000–300 000 eurolla hanketta kohden. Haussa voidaan myöntää avustuksina yhteensä enintään 1,2 miljoonaa euroa. Hakea voi 4.–25.4.2016 välisenä aikana. Lisätietoja ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät suomifinland100.fi-verkkosivuilta.

Avustushaku ulkomailla toteutuvalle ohjelmalle

Toinen samaan aikaan järjestettävä kohdennettu haku koskee kansainvälistä Suomi 100 -ohjelmaa. Haulla pyritään täydentämään Suomi 100 -ohjelmaa Suomen ulkopuolella, erityisesti naapurimaissa, Pohjoismaissa sekä muissa maakuvatyön kannalta keskeisillä painopistealueilla. Hankkeiden tulee tukea Suomen maakuvatyötä ja sen strategisia linjauksia esimerkiksi edistämällä suomalaisen osaamisen tunnettuutta. Hankkeita haetaan yhteiskunnan eri alueilta painottaen sellaisia toimenpiteitä, jotka kertovat nykypäivän Suomen vahvuuksista ja painottuvat tulevaisuuteen. Erityistä painoarvoa annetaan hankkeille, joiden vaikuttavuus on suuri laajojen kohderyhmien tavoittamisen tai mediahuomion kautta, ja joilla on myös pitkäkestoista vaikuttavuutta.

Hankkeen on liityttävä sisällöllisesti itsenäisyyden juhlavuoteen, ja sen pääasiallisen toiminta-ajan on oltava vuonna 2017. Haussa voidaan myöntää avustuksina yhteensä enintään 600 000 euroa. Hakea voi 4.–25.4.2016 välisenä aikana. Lisätietoja ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät suomifinland100.fi-verkkosivuilta.

Alueelliset haut vahvistavat paikallista Suomi 100 -ohjelmaa
Maakuntien liitoista ja kuudesta suurimmasta kaupungista koostuva Suomi 100 -alueverkosto vahvistaa juhlavuoden paikallista toteutusta. Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytyt ohjelmahankkeet voivat hakea Suomi 100 -aluetukea maakuntien liitoista sekä Oulun kaupungista.

Hakujen ensimmäinen kierros on käynnissä huhti-toukokuussa. Tarkemmat hakutiedot löytyvät maakunnan liittojen verkkosivuilta sekä aluekoordinaattoreilta (Yhteystiedot alueille: http://suomifinland100.fi/info/#yhteystiedot)

Suomen satavuotisjuhla tehdään yhdessä. Mukaan valtakunnalliseen ohjelmaan voi hakeutua aina syksyyn 2017 asti. Suomi 100 -sivulta löydät ohjeet ja edellytykset niin ohjelmahankkeiden toteuttajille kuin yritysyhteistyötä varten. Jos suunnittelet valtakunnallista halua, ota yhteyttä Suomi100 -aluekoordinaattori Susanna Virkkiin!

Hakeminen Suomi 100 -ohjelmaan lähtee liikkeelle hyvästä ideasta!

Onko sinulla, yhdistykselläsi, seurallasi tai yritykselläsi pieni tai suuri ohjelmaehdotus, jonka voisi liittää Suomi 100 -ohjelmaan? Hanke voi olla tapahtuma, tilaisuus, näyttely, taideteos, kehitysprojekti, päätös tai kampanja. Yhteyden juhlavuoteen tulee ilmetä selvästi hankkeen sisällöstä. Hankkeet voivat liittyä laajasti elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Hankkeen tulee toteuttaa teemaa YHDESSÄ. Yhteistyö voi toteutua uudenlaisen yhteistyön, laajan osallistumisen sekä laajan yhteistyön kautta. Hanke voi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhdistää kokemuksena monia erilaisia kohderyhmiä.

Lisäksi hankkeen tulee toteuttaa jotain kolmesta painopistealueesta:

1. Menneisyys, Suomen 100 vuotta
Itsenäisen Suomen rakentuminen. Ymmärrys siitä, mikä on olennaista Suomen sadassa vuodessa: kansanvallan tarina laajasti nähtynä, sananvapaus, itsenäisyyden tekijät ja näkijät sekä itsenäisen Suomen kulttuuri, sivistys ja arvot. Hankkeiden sisältö liittyy ensisijaisesti ajanjaksoon 1917–2016.

2. Nykyisyys, Suomi tänään vuonna 2017
Suomi-omakuva: Millainen Suomi on juuri nyt. Ajassa olevat ilmiöt, ihmiset, tekijät ja näkijät. Yhteiset elämykset elämän koko kirjossa, juhlan kokeminen yhdessä kaikkialla Suomessa. Hankkeiden sisältö liittyy nykyhetkeen eli vuoteen 2017.

3. Tulevaisuus, Suomen tulevaisuus 
Millaisen Suomen tahdomme ja teemme; konkreettisia tekoja ja päätöksiä, jotka vahvistavat Suomea ja Suomen ja suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Uuden kokeilua, lupa tehdään toisin.

Keskeistä on, että
- yhteys itsenäiseen Suomeen tulee selkeästi esiin
- hankkeen sisältö tapahtuu valtaosin vuonna 2017
- yhdessä-teema on tekemisen tavan ja sisällön ytimessä
- jos tapahtuma on vuosittain toistuva, vuoden 2017 tapahtumalla on erityinen juhlavuoden teeman mukainen sisältö

Suomi 100 -ohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella. Saat sähköpostiisi tiedon noin kahden viikon kuluessa, onko hanke hyväksytty mukaan ohjelmaan. Hyväksymisen jälkeen saat myös oikeudet käyttää Suomi 100 tunnuksia hankkeen esittelyssä ja markkinoinnissa. Lisäksi ohjelmaan hyväksytyt hankkeet pääsevät mukaan yhteiseen valtakunnalliseen viestintään ja markkinointiin. Valtakunnalliseen Suomi 100 -ohjelmaan on jatkuva haku ja mukaan voi hakeutua aina lokakuuhun 2017 asti.

Haku laajempaan yhteistyöhön ja valtionavustuksen hakeminen Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytyille hankkeille

Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytylle hankkeelle voidaan hakea valtionavustusta. Valtionavustus on haettavana määräaikoina. Seuraava hakuaika on mahdollisesti maalis-huhtikuussa 2016. Valtionavustuksia myönnetään tämän tukiohjelman puitteissa sellaisille juridisten henkilöiden toteuttamille hankkeille,
- jotka on liitetty Suomi 100 -ohjelmaan
- joiden toteutuminen edellyttää Suomi 100 -rahoitusta, joiden toteutuminen on Suomi 100 -tavoitteiden ja kokonaisuuden näkö-kulmasta erityisen tärkeää ja
- jotka täyttävät muut rahoituksen edellytykset

Valtionavustuksella rahoitettavilta ohjelmahankkeilta edellytetään perusedellytysten lisäksi seuraavia asioita:

Valtakunnallisuus: hanke toteutuu maantieteellisesti vähintään kahdessa maakunnassa tai on muuten sisällöltään tai merkitykseltään kansallinen tai kansainvälinen hanke.

Kohteena on ensisijaisesti muu kuin julkisin varoin rahoitettu perustoiminta tai rakennusinvestointi.

Erityistä painoarvoa annetaan myös seuraaville asioille:
1. Vaikuttavuus: hanke vahvistaa Suomea tai suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta jollakin konkreettisella tavalla, esim. tekoina, päätöksinä tai niihin johtavina toimintana
2. Ainutlaatuisuus, innovatiivisuus, luovuus: hanke on jotain uutta ja erityistä tai uudella tavalla tehty, tai siihen liittyy sellaisia elementtejä.
3. Saatavuus: hankkeen keskeinen sisältö on mahdollisimman laajasti käytettävissä esimerkiksi verkossa.

Ohjelmaan hakemiseen periaatteet ja edellytykset
Sopimus Suomi 100 -ohjelmaan liittymisestä
Täytä hakulomake verkossa
Tutustu Suomi 100 –tukiohjelmaan

Suomi 100 Satakunta -hankkeen ohjausryhmä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, Pori
Jyrki Peltomaa, kunnanjohtaja, Huittinen
Risto Kupari, kulttuuripäällikkö, Rauma
Milja Karjalainen, toiminnanjohtaja, Yhteistökeskus
Antti Huntus, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus, Pohjanmaan toimipiste
Jari Suvila, seurakuntatyö, Porin evankelis-luterilainen seurakunta
Anne Jortikka, asiakkuuspäällikkö, Satakunnan Ely-keskus
Irma Roininen, varapuheenjohtaja, Satakunnan Vanhusneuvosto
Markku Kivinen, toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät
Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpää
Jari Haapanen, aluejohtaja, Lounais-Suomen LiikU ry    
Jaana Simula, kulttuurijohtaja, Pori
Simo Riuttamäki, maakuntahallituksen jäsen (ps)
Juha Kämäri, rehtori, Satakunnan Ammattikorkeakoulu

Pertti Rajala, puheenjohtaja, Satakuntaliitto
Susanna Virkki, sihteeri, Satakuntaliitto

Top