Rauma: monipuolinen teollisuuden tyyssija

Teksi Kreetta Haaslahti Kuvat Julia Hannula

Teollisuuspuisto entisen telakan alueelle. Suomen suurin aurinkovoimapuisto ja logistiikka- ja yritysalue Lakariin. Uusia toimijoita metsäteollisuuskeskittymään. Rauman suunnalta kuuluu mukavan virkeitä uutisia, mitä tulee yritystoiminnan kasvuun.

Rauma on tunnettu perinteikkäistä teollisuusalan yrityksistä. Tällaisia ovat esimerkiksi Euroopan johtaviin vesikalusteiden valmistajiin kuuluva Oras Oy sekä metsäteollisuuden suuret toimijat UPM, Metsä Fibre ja mäntyöljyn jalostukseen keskittynyt Forchem Oy. Lähitulevaisuudessa pitkän linjan toimijat saavat uutta seuraa, kun teollisuustoimijat tekevät merenrantakaupungissa investointeja monella rintamalla.

Yhteistä infraa ja palveluja

Entisen telakan alueelle perustetussa Seaside Industry Park Rauma -teollisuuspuistossa toimii isoja yrityksiä. Alueen veturiyrityksiä ovat potkurilaitteita valmistavat Rolls-Royce ja Steerprop, lähi- ja sisälogistiikan ja paikallisvarastoinnin palveluja tuottava Logistikas sekä laivanrakennusta harjoittava Rauma Marine Constructions. Alueella on myös lukuisia pienempiä yrityksiä ja tiloja uusillekin tulijoille riittää.

Raskaan teollisuuden keskittymä tarjoaa sinne sijoittuville yrityksille tehokkaan toimintaympäristön ja poikkeuksellisia kilpailuetuja. Yhteinen infrastruktuuri ja sijainti logistisessa solmukohdassa, jossa risteävät meritie, rautatie ja valtatie ovat keskeisiä seikkoja, mutta etuja on muitakin.
– Alueen verkostomainen toimintapa on iso asia. Siis se, että alueelle sijoittuvat yritykset voivat hyödyntää toinen toistensa palveluja ja osaamista, kertoo Rauman kaupungin yrityspalvelupäällikkö Heikki M. Nurmi.

Poikkeuksellinen ja suuri etu on myös alueelle haettu yhteinen ympäristölupa.
– Jokaisen yrityksen ei tarvitse hakea erikseen omaa ympäristölupaa, Nurmi selventää.

Heikki M. Nurmi © Julia Hannula

Teollisuuspuistoa hallinnoi, koordinoi ja kehittää Rauman Meriteollisuuskiinteistöt, RMTK Oy, joka vuokraa puiston tiloja ja laitteita, huolehtii niiden kunnossapidosta sekä järjestää puiston toimijoiden tarvitsemia yhteisiä palveluja.
– Tuotantotilojen vuokrausaste on lähes 100 %, joten sen suhteen näyttää erityisen hyvältä. Tyhjää toimistotilaa sen sijaan on vielä telakkatoiminnan jäljiltä tarjolla runsaasti, Nurmi vinkkaa.

Puiston tulevaisuus näyttää hyvältä. Myös parin vuoden takainen suunnitelma uudisrakennustarpeista on alkanut toteutua.
– Homma on lähtenyt hyvin liikkeelle. Isompia veturiyrityksiä on mukavasti ja niiden rinnalla määräaikaista projektitoimintaa harjoittavia toimijoita, Nurmi kertoo.

Rauman kaupungin yrityspalveluiden toteuttama Turku Seas 2020 -hanke on koonnut Rauman alueen meriklusteriyritykset yksiin kansiin, meriklusterikatalogiin. Klusteriajattelulla pyritään kehittämään seudun yritysten toimintaedellytyksiä, edistämään klusteriyritysten verkostoitumista ja tukemaan yritysten markkinointia.

Tilaa ja tavaravirtoja Lakarissa

Lakarin logistiikka- ja yritysalue on kasvava ja kehittyvä yritysympäristö Raumalla valtateiden 8 ja 12 välissä. Alue on suunniteltu erityisesti tilaa vaativille toimijoille, mutta myös pienten ja keskisuurten toimijoiden on helppo sijoittua alueelle. Lakarin ensimmäisenä toimijana on aloittanut Logistikas Oy.
– Heidän iso logistiikkakeskuksensa vihittiin käyttöön maaliskuun puolivälissä, Nurmi kertoo.

Uuden 8000 m:n logistiikkaterminaalin myötä Logistikas kykenee tarjoamaan asiakasyrityksilleen paikallisvarastoinnin lisäksi erilaisia tavaravirtojen käsittelyyn liittyviä palveluja.

Lakarin alue © Julia Hannula

Pohjoismaiden johtava lihatalo HKScan rakentaa Lakarin alueelle uuden siipikarjatuotteiden tuotantolaitoksen. Hanke on HKScanin historian merkittävimpiä tuotantolaitosinvestointeja ja se käsittää noin 25 000 m:n tehdasrakennuksen, infrastruktuurin, koneet ja laitteet sekä järjestelmiin liittyvät hankinnat. Uuden tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 lopulla.
– Rauman mittakaavassa tämä on erittäin iso juttu. Hankkeella on työllistävä vaikutus jo rakennusvaiheessa ja uskon, että tuotantolaitoksen ympärille, sen toimintaa tukemaan syntyy varmasti palveluyritysten verkosto, kaavailee Nurmi.

Nurmi näkee uudenlaisen elintarvikeklusterin aikakauden alkavan Rauman seudulla nyt toden teolla.
– Meillä on Kivikylän Kotipalvaamon ja Suomisen Lihaherkun kaltaisia merkittäviä elintarvikealan toimijoita jo ennestään. HKScanin myötä klusteriajattelu vahvistuu ja nousee seuraavalle tasolle.

Aurinkovoimaa ja sellutehtaan sivuvirrat hyödyksi

Raumalle, Lakarin alueen kupeeseen on suunnitteilla myös runsaasti aurinkovoiman tuotantoa.

Esimerkkinä Solar Park Rauma -puisto, joka jopa kaksinkertaistaa maassamme tuotettavan aurinkoenergian määrän. 27 000 paneelia käsittävä voimala tuottaa 10,5 GWh sähköä vuodessa, mikä vastaa suunnilleen 1400 muun kuin sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista energiantarvetta.
– Tällä hetkellä katsotaan voimaloille sopivia sijoittumispaikkoja. Myös rahoituskuviot ovat vielä osittain avoinna, kommentoi Nurmi.

Rauman teollisuusinvestointien sarjaa täydentää Aqvacomp Oy rakentamalla biokomposiittia tuottavan laitoksen Metsä Fibren Rauman sellutehtaan yhteyteen. Biokomposiitti on sellukuitua ja muovia yhdistävä biomateriaali, jota voidaan käyttää esimerkiksi elektroniikka- ja autoteollisuudessa muovin korvaajana. Tuotantolaitoksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa.

Samaiselle Rauman metsäteollisuusalueelle on suunnitteilla myös Suomen Tärpätin sellutehtaan sivuvirtoja hyödyntävä tuotantolaitos. Sen rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2016.

Lue myös perinteikkään raumalaisen Oras Oy:n kuulumiset:
Oras: vedenkäytön virtuoosi

Top