Mobiilitoiminta vie hoidon potilaan luo

Teksti Kreetta Haaslahti Kuvat Julia Hannula

Työskennellessään Satakunnan keskussairaalan päivystyksessä ylilääkäri Katriina Lähteemäki teki havainnon. Päivystykseen hakeutui turhan paljon potilaita, jotka eivät olisi päivystyskäyntiä tarvinneet eivätkä käynnistä hyötyneet. Päivystys kuormittui ja erityisesti ikäihmisiä siirreltiin suotta paikasta toiseen. Vanhuspotilaiden arvioimiseen ja hoitamiseen täytyy olla sujuvampi tapa, pohti Lähteenmäki ja ryhtyi tuumasta toimeen.

Keväällä 2014 Lähteenmäki siirtyi Porin perusturvakeskuksen palvelukseen ja hänen kehittämänsä mobiilitoiminta otettiin käyttöön. Parissa vuodessa toiminta on vakiinnuttanut paikkansa Porin perusturvan yhteistoiminta-alueelle – loppuvuodesta 2016 mukana on ylilääkäri Lähteenmäen lisäksi yksi erikoislääkäri, kaksi yleislääkäriä ja neljä sairaanhoitajaa. 

Lääkäri Jenni Merimaa ja sairaanhoitaja Mari Kujansuu © Julia Hannula

Lääkäri Jenni Merimaa ja sairaanhoitaja Mari Kujansuu tekevät yhteistyötä kasvokkain, mutta myös langattomia yhteyksiä hyödyntäen Porin perusturvan mobiilitoiminnassa.

Ammattilaislähtöistä toimintaa

Mobiilitoiminta on ammattilaislähtöistä; sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen ottaa mobiililääkäriin yhteyttä havaittuaan ongelman, johon tarvitaan lääkärin kannanotto saman päivän aikana. Toiminnan tavoitteena on välttää turhia päivystyskäyntejä viemällä kiireellinen tutkimus ja hoito potilaiden kotiin, asumispalveluyksiköihin ja hoitolaitoksiin – potilaan omaa tahtoa kunnioittaen ja hänen mielipiteitään kuunnellen.
– Jos hoitotyön ammattilainen miettii, pitäisikö potilas kuljettaa päivystykseen lääkärin arvioitavaksi, voi hän ensin soittaa mobiililääkärille. Lääkäri arvioi tilanteen ja tekee tarvittaessa kotikäynnin. Näin potilaan tarpeettomalta siirtelyltä vältytään, kertoo ylilääkäri Katriina Lähteenmäki.

Sairaanhoitaja Mari Kujansuu © Julia Hannula

Sairaanhoitaja Mari Kujansuu pakkaa tarvikkeet reppuun ja hurauttaa kotikäynnille.

Tutussa ympäristössä toimiminen voi olla potilaalle jopa helpompaa.
– Usein vanhus tai kehitysvammainen joutuu päivystyksessä odottamaan pitkään. Vieras paikka ja vieraat ihmiset voivat uuvuttaa ja hämmentää etenkin iäkästä muistisairasta. Mobiilitoiminnassa potilas hoidetaan mahdollisuuksien mukaan kotonaan tai siirretään suoraan kaupunginsairaalan osastolle.

Videoyhteys avuksi

Vuoden 2016 aikana mobiilitoiminnassa on kokeiltu myös videoyhteyttä niin, että sairaanhoitajat ovat ottaneet potilaan kotoa tabletilla yhteyden lääkäriin.
– Videoyhteydellä voidaan arvioida esimerkiksi ihomuutoksia, hengitystä, neurologisia oireita ja puhetta. 

Mobiililääkäri Marjo Santavirta © Julia Hannula

Sairaanhoitaja Raija Laakso (tabletin näytöllä) ottaa videoyhteyden mobiililääkäri Marjo Santavirtaan.

Sairaanhoitajat ovat tehneet tarvittavat mittaukset ja lääkärin pyytämät tutkimukset, jolloin asiakkaan diagnosointi on voitu suurimmassa osassa tapauksista tehdä videoyhteyden avulla.
– Potilaat ja heidän omaisensa ovat olleet kokeiluun erittäin tyytyväisiä. Lääkärin kanssa asiointi on tehty asiakkaalle helpoksi ja vaivattomaksi. Näin on voitu korvata iäkkään ja huonokuntoisen asiakkaan käynti terveyskeskuksessa tai päivystyksessä.

Mobiililääkäri © Julia Hannula

Näin sairaanhoitajan yhteydenottopyyntö näkyy mobiililääkärin tabletin ruudulla.

Videoyhteyden mahdollistamana lääkäripalveluita voitaisiin tarjota nopeammin ja tehokkaammin etenkin kauempana sijaitseville alueille. Näin saataisiin aikaan merkittävää säästöä resurssien ja ajan käytössä.
– Videopuhelumahdollisuus on todettu varsin käyttökelpoiseksi ja hyödylliseksi niin potilaiden, hoitajien kuin lääkäreidenkin keskuudessa.

Koekäyttöön saatujen yhdeksän tabletin hyödyntämistä on päätetty jatkaa Porin perusturvassa myös testauksen päätyttyä.
– Videopuhelumahdollisuus tulisi Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella saada laajemmin kotihoidon ja hoitolaitosten ammattilaisten käyttöön; asiasta on keskusteltu, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty, toteaa Lähteenmäki.

Välineet sujuvoittavat mobiilitoimintaa © Julia Hannula

Mobiilitoimintaa sujuvoittavat työvälineet – puhelimet, tabletit ja reppuun pakattavat tarvikkeet, joiden avulla sairaanhoitaja voi tehdä tarvittavat mittaukset ja lääkärin pyytämät tutkimukset kotikäynnin yhteydessä.

Tabletit HYVÄKSI-hankkeelta

Tablettien käyttöönotto on osa HYVÄKSI – Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto -hanketta, jota toteuttavat Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hankkeen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat saavat tietoa ja käyttökokemuksia uusimman teknologian tarjoamista mahdollisuuksista ja voivat maksutta testata niiden toimivuutta käytännössä.

Nostamalla asiakaskokemukset tuotekehityksen ja testauksen keskiöön voidaan kehittää käyttäjien tarpeita vastaavaa, helppokäyttöistä ja miellyttävää teknologiaa. Kohderyhmiä ovat esimerkiksi ikäihmiset, kehitysvammaiset, muistisairaat ja vammautuneet, heidän omaisensa ja hoitotyön ammattilaiset. HYVÄKSI-hanke toteutetaan ajalla 1.11.2014–30.9.2017 ja sitä rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Porin seudun kunnat (Pori, Harjavalta, Kokemäki, Pomarkku ja Ulvila) sekä SAMK.

Artikkeli on osa Satakunnan menestystarinat -sarjaa. zataxom

Top