Biolan: Kehittäen kohti vihreämpää maailmaa

Teksti Kreetta Haaslahti Kuvat Julia Hannula

Kun Biolan perustettiin vuonna 1974 broilerituotantoa harjoittavan Kariniemen tytäryhtiöksi, oli taustalla tarve keksiä järkevää käyttöä emoyhtiön tuotannossa vaivaksi asti syntyvälle kananlannalle. Erilaisten ideointien jälkeen yritys toi markkinoille kuivattua, rakeistettua kananlantaa luonnonlannoitteeksi. Vuosikymmenien kuluessa myös lukuisat muut ajatukset ovat versoneet ideoista tuotteiksi ja tänään Biolan-ryhmä luo vihreämpää maailmaa monen yrityksen voimin monella eri tuotesektorilla.

Biolan-nimi muodostettiin sanaparista biologinen lannoittaminen. Toimitusjohtaja Teppo Rantanen kehuu nimeä onnenkantamoiseksi.
– Nimessä on logiikkaa ja se toimii kansainvälisestikin. Se on omasta äidinkielestä riippumatta kohtuullisen helppo lausua ja kirjoittaa ja jää mieleen, hän perustelee.

Teppo Rantanen © Julia Hannula

Biolan toimii sääalttiilla alalla. Toimitusjohtaja Teppo Rantanen toivoo kevääksi kuulaita aurinkoisia päiviä ja vähän sadetta, jotta ihmisillä riittää intoa pihatöiden tekemiseen vähän pidempään.

Ensimmäiset askeleet 1970-luvun puolivälin lannoitemarkkinoilla olivat haastavia, kunnes satsaus tv-mainontaan teki yrityksen tuotteista kertaheitolla tunnettuja. Hyväksi todettua mainosta hyödynnettiin useita vuosia ja moni 70- ja 80-lukujen lapsi muistaa Yks kakkaa, kaks kakkaa -rallatuksen hyvin edelleen.
– Tamperelainen mainostoimisto keksi ehdottaa isoa panostusta televisiomainontaan. Biolanin perustaja Hannes Kariniemi oli hengeltään peluri ja päätti ottaa riskin, joka kannatti, kertoo Rantanen.

Kasvua ja uusia tuotteita

Yritys lähti kasvamaan ja tuotevalikoima laajeni. 1980-luvun alkupuolella lähdettiin mukaan kasvualustabisnekseen.
– Toimme markkinoille Biolan Mustan Mullan, joka on toinen meidän melkeinpä ikonin arvon saaneista tuotteistamme. Se taitaa olla yksittäisenä tuotenimenä Suomen piha- ja kukkamultamarkkinoilla tunnetuin ja varmaan myös myydyin. Tarkkaa tilastointia ei tosin ole, merkkejä on paljon ja kauppojen omat merkit ovat tehneet kentästä entistä kirjavamman.

Biolan Musta Multa

80-luvun taitteessa Biolan kehitti ensimmäisen kompostoitavalle puutarhajätteelle tarkoitetun kehikon, siis kompostorin.
– Myös kompostori-termi on lähtöisin meiltä. Kävi niin kuin hetekalle, monolle ja kännykälle – siitä tuli yleiskielen sana.

Samankaltainen tuote on myynnissä edelleen, vain koko on kasvanut 700 litrasta 1000 litraan. Biolan myy ja markkinoi kompostoreita, jotka valmistetaan Eurassa tien toisella puolella, samaan yritysryppääseen kuuluvan Favorit Tuote Oy:n tiloissa.
– Kehitimme myös jalostetumman, lämpöeristetyn Biolan pikakompostorin pitkälti kotitalous- ja ruokajätteen kompostointiin. Se lienee Suomen myydyin malli.

Ari Nummela © Julia Hannula

Ari Nummela pitää Euran tuotannossa huolen siitä, että Biolan kesäkukkamullan pakkaus sujuu.

Ympäristötuotteita ja kansainvälistä kasvua

Biolanin tuotevalikoima on laajentunut myös muihin ympäristötuotteisiin, kuten kuiva- ja kompostikäymälöihin sekä jätevesijärjestelmiin. Ekologisen asumisen ratkaisujen kehittämiseen, markkinointiin ja myyntiin keskittyy Suomessa tytäryhtiö Biolan Ekoasuminen Oy.
– Käymälätuoteperheessä on kahdeksan eri mallia, joista suurin osa tehdään Eurassa. Meillä on tytäryhtiö myös Kiinassa, jossa valmistetaan erityisesti Aasian markkinoille sopivia malleja. Toki niitä tuodaan soveltuvin osin myös Euroopan markkinoille.

"Kuluttajatuotteilla yhtiö on pyrkimässä Kiinan paikallismarkkinoille ja näyttää siltä, että kovaa vauhtia myös pääsemässä sinne."

Rantanen oli itse käynnistämässä Kiinan toimintoja vuosina 2008–2010, kun Biolan Suzhou Co. Ltd syntyi.
– Valtaosa Biolan Suzhoun liikevaihdosta tulee konsernin sisäisestä sopimusvalmistuksesta. Kuluttajatuotteilla yhtiö on pyrkimässä Kiinan paikallismarkkinoille ja näyttää siltä, että kovaa vauhtia myös pääsemässä sinne.

Esimerkiksi pikakompostorin myynti on kasvanut vuositasolla 400 prosenttia.
– Määrät eivät ole mitään järkyttävän suuria edelleenkään, mutta kyllä Kiinan kasvu alkaa tuntua myös täällä Eurassa niin tuotannossa kuin tekemisen suunnittelussakin.

Monessa mukana

Vuonna 2014 Biolan selkeytti toimintaansa lokeroimalla yritykset ammattilaisviljelyyn, kuluttajatuotteisiin ja sopimusvalmistukseen. Ammattiviljelyliiketoiminta oli yhtiöitetty jo aiemmin Novarbo Oy tytäryhtiöön, joka keskittyy lähinnä kasvihuoneviljelyyn soveltuviin tuotteisiin.
– Käytännössä tuotteet ovat erilaisia turvepohjaisia seoksia, joista vähän yli 80 prosenttia menee vientiin. Yhtiöittämisen taustalla oli Biolanin aloittama kasvihuoneen ilmastonhallintajärjestelmän kehitystyö ja kaikki tähän liittyvät toiminnot haluttiin niputtaa yhteen ja samaan yhtiöön.

Kasvualustaseoksen pakkauslinja

Puristepaalain tiivistää kasvualustaseoksen vientipakkaukseen, johon tuotetiedot on painettu 14 eri kielellä.

Novarbo on pienellä osuudella mukana suomalaisessa Local Greens Oy:ssä, joka on käynnistämässä salaattiviljelmää Floridassa Yhdysvalloissa.
– Se on ilmastollisesti hyvin hankala alue. Viljelyä on vaikea saada onnistumaan, koska lämpötilat ja ilmankosteus ovat korkeita. Valtaosa vihanneksista tuleekin joko Meksikosta, Kaliforniasta tai Kanadasta. Local Greens pyrkii lisäämään paikallisen tuotannon osuutta hyvin pitkälti meidän kehittämän ilmastonhallinnan mahdollistamana.

"Rahkasammalta korjattaessa ei kosketa suon vesitalouteen eikä yhtään ojaa kaiveta, joten suo ennallistuu hyvin nopeasti."

Suurin omistaja Novarbo on puolestaan EcoMoss Oy:ssä, joka on kehittänyt laitteen rahkasammaleen korjaamiseen suon pinnalta.
– Meillä on ajatuksissa käyttää rahkasammalta kasvuturveseoksessa vastaavissa tuotteissa, joita nyt jo teemme. Käynnissä on myös tuotekehityshankkeita kokonaan uudenlaisten kasvualustatuotteiden kehittämiseksi.

Kun elävää sammalta korjataan suon pinnalta, ei suota tarvitse samalla tavalla ojittaa ja kuivata kuin turvetta tuotettaessa. Näin suon luonnetta ei menetetä.
– Rahkasammalta korjattaessa ei kosketa suon vesitalouteen eikä yhtään ojaa kaiveta, joten suo ennallistuu hyvin nopeasti. Pintaa ei koskaan myöskään korjata täysin tyhjäksi, vaan ikään kuin valikoidusti otetaan sieltä täältä, jolloin uusi sammalkasvusto täyttää hyvin nopeasti korjatun alueen. Olemme tekemisissä aidosti uusiutuvan materiaalin kanssa.

Kalle Isoheiko © Julia Hannula

Linjanhoitaja Kalle Isoheiko huolehtii Novarbon pakkauslinjasta. Biolan-ryhmä työllistää yhteensä noin 140 työntekijää, joista 85 työskentelee Eurassa tuotanto- ja toimihenkilötehtävissä.

Edistyksellistä tekemistä

Biolanin arvoja ovat edistyksellisyys, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus, osaaminen ja kehittyminen sekä positiivisuus.
– Edistyksellisyys on tuotekehityksen muodossa ollut meillä koko ajan tärkeässä roolissa.

Biolanin konttorirakennus Eurassa

Biolanin kokeilevaa arkkitehtuuria edustava, ekologinen konttorirakennus valmistui Euraan vuonna 2010. Samalla ihmiset muuttivat neljästä eri konttorista kaikki saman katon alle.

Rantasen mukaan kehittämishalusta on isolta osin kiittäminen yrityksen perustajaa Hannes Kariniemeä ja hänen poikaansa Pekkaa.
– Hallituksen puheenjohtajana nykyään toimiva Pekka Kariniemi on aina ollut poikamaisen innostuva uusille ajatuksille ja suhtautunut hyvin avoimin mielin esitettyihin ideoihin. Firman kokoon nähden meillä on aina käytetty jokseenkin paljon voimavaroja uusien asioiden kehittämiseen.

"Maailma digitalisoituu ja meidän pitää olla kehityksessä mukana."

Uudenlaista tuotteistoa pyritään edelleen luomaan jatkuvasti. Seuraava harppaus liittyy digitaalisuuteen.
– Multapussin sisältöön se ei nyt ehkä ihan heti tule, mutta ehkä pakkaukseen. Kaikkein eniten digitaalisuus tulee palvelemaan Novarbo Oy:n, ekoasumisen ja ekosanitaation tuotteistoa. Maailma digitalisoituu ja meidän pitää olla kehityksessä mukana.

Biolanin konttorin aula

Yksi Biolanin arvoista on positiivisuus. Se voi aistia myös yhtiön ainutlaatuisessa konttorirakennuksessa, jonka viihtyisään aulaan työntekijät kokoontuvat niin aamupuurolle kuin lounaallekin.  

Kasvun ja kehittämisen nälkää tuntuu riittävän.
– Mitä tulee kotipihan hoitoon liittyviin lannoitteisiin ja kasvualustoihin, niin huikeaa kasvua ei taida olla luvassa, mutta vapaa-ajan asumisen, ekosanitaatioon, osin jätehuollon ja kompostoinnin markkinat eivät ole vielä täynnä. Ja varsinkin, mitä tulee ympäröiviin maihin. Kiteytetysti sanoisin, että kyllä se meidän tulevaisuuden kasvu merkittäviltä osin tulee Suomen rajojen ulkopuolelta.

Artikkeli on osa Satakunnan menestystarinat -sarjaa. zataxom

Top