Insta Automation positiivisessa imussa - kroonisen työvoimapulan lääkkeenä arvokas kumppaniverkosto

Teksti: Petra O’Rourke, kuvat: Tomi Glad

Automaatioalan kilpailu Satakunnassa käy kuumana ja osaamispääoma on kortilla. Insta Automation Oy vastaa kilpailuun pyrkimällä toimialan halutuimmaksi työnantajaksi panostamalla johtamiseen, työhyvinvointiin ja koulutukseen.

Insta Automation Oy:llä on selkeästi kasvuhakuinen strategia: se pyrkii kasvattamaan toimintaansa tulevina vuosina ja työllistämään yhä enemmän osaavia ammattilaisia. Yritys tarvitsee riveihinsä erityisesti yhteistyökykyisiä, kehityshaluisia ja positiivisia sekä hyvällä tavalla ulospäin suuntautuneita sähkö- ja automaatiotekniikan osaajia.

– Työntekijän tulee pystyä luomaan ympärilleen positiivista ilmapiiriä toimiessaan osana työyhteisöä, se on meille tärkeää, korostaa Insta Automation Oy:n Meri-Porin yksikön päällikkö Lasse Nieminen.

Insta tarjoaa työntekijöilleen positiivisen työympäristön, perheyrityksen kulttuurin ja hyvät työkaverit. Yritys panostaa erityisesti hyvään johtamiseen, työhyvinvointiin ja työyhteisön positiivisen ilmapiiriin luomiseen. Omaa osaamistaan on mahdollista kasvattaa ja kehittää: yritys pystyy tarjoamaan erilaisia urapolkuja, työn rikastaminen ja laajentaminen on mahdollista. Kunnianhimoinen työntekijä pystyy halutessaan kehittymään aina esimiestehtäviin saakka.

Insta Automation Oy Lasse Nieminen

Osaamisen kehittäminen nähdään Instassa erityisen tärkeässä roolissa.

– Pyrimme määrätietoisesti kasvattamaan henkilöstömme osaamista, koska osaava henkilöstö on meidän voimavaramme ja kasvumme edellytys sekä asiakastyytyväisyytemme tae, muistuttaa Nieminen.

Talouskasvun kääntöpuoli

Insta Automation Oy:llä, kuten monilla muillakin henkilötyövaltaisilla aloilla toimivilla yrityksillä työvoimapula on vakava kasvun este.

– Meillä henkilöstö on yrityksemme voimavara ja kasvumme sekä menestyksemme mahdollistaja. Tällä hetkellä meillä ei ole tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa, jotta pystyisimme vastaamaan täysimääräisesti markkinoiden vahvaan kysyntään, Nieminen summaa.

Yrityksen pelastus on ollut vuosien varrella kehittynyt yhteistyöverkosto.

– Satakuntaan kehittynyt yhteistyökumppaniverkosto nousee tässä talouskasvun vaiheessa kultaakin tärkeämpään asemaan, koska muuten emme saisi tarvittavaa työvoimaa tämän hetkisiin projekteihin, kiittelee Nieminen.

Avainasemassa koulutus

– Satakunnan vahvuus automaatio-, robotiikka-, ja tekoälyalalla nojaa vanhaan teolliseen perustaan. Lisäksi alueen koulutus on vahvaa – Porin yliopistokeskus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat panostaneet automaatioon, sähkötekniikkaan sekä dataan ja tekoälyyn. Satakunnan monipuolinen koulutustarjonta tarjoaa meille kehitysmahdollisuuksia, uusia näkemyksiä tämän alan suhteen ja tuoreita innovatiivisia työntekijöitä, Nieminen kertoo tyytyväisenä.

Syksyllä alkava yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa mahdollistaa jatkuvan harjoittelun mallin Instassa. Insinööriopiskelijoille voidaan tarjota harjoittelupaikka jo opiskeluaikana tavoitteena kasvattaa heistä tulevaisuuden ammattilaisia yrityksen tarpeisiin.

Alueen koulutusmahdollisuudet saavat siis Niemiseltä kiitosta, mutta hän löytää myös petrattavaa.

 – Automaatioalan koulutukseen voisi panostaa vielä enemmän. Meidän yrityksemme näkökulmasta erityisesti instrumentointisuunnittelu ja sovellussuunnittelu Valmet DNA -järjestelmässä olisi kehittämisen arvoinen osa-alue.

Insta Automation Oy suunnitteluinsinööri Tomi Valli

- Insta Automation on työpaikkana rento, kannustava ja haasteita tarjoava. Työpaikan henki on hyvä ja täällä voi puhua kaikesta, kehuu suunnitteluinsinööri Tomi Valli.

Teollisuuden tuottavuuden nostosta kasvua tulevaisuudessa

Insta Automationin tulevaisuuden kasvu nojaa Niemisen mukaan vahvasti teollisuuden tuottavuuden, turvallisuuden sekä luotettavuuden parantamiseen kohdistuvien investointien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Yrityksen uusin innovaatio ja tuotekehityksen tulos on tuotanto-omaisuuden hallintaan liittyvä sähköautomaation Asset Management -palvelukonsepti nimeltään Insta Effect. Konseptin avulla pyritään lisäämään tuotantolinjan tai tehtaan tuottavuutta jopa 15 % ja tuomaan säästöjä energiankulutukseen.

– Tekoäly ja sen hyödyntäminen tuotanto-omaisuuden hallinnassa ja ennakoivassa kunnossapidossa sekä koko teollisuusprosessin elinkaaren optimointi tarjoavat meille erittäin suuren kasvualustan ja se hyödyttää teollisuutta huomattavasti.

Töihin Satakuntaan

Satakunnassa toimiva Insta Automation on automaation, instrumentoinnin, ja sähköistyksen täyden palvelun talo. Yritys tarjoaa teollisuudelle monipuolisia asennus-, suunnittelu-, instrumentointi-, ja projektinhallintapalveluita. Lisäksi tarjolla on prosessien optimointipalveluita ja sähkönjakelupalveluita.

Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat suurten paikallisten teollisuusyritysten lisäksi mm. telakat, vesilaitokset ja sähköyhtiöt. Insta Automation työllistää Satakunnassa tällä hetkellä noin 80 omaa työntekijää sekä noin 50 työntekijää yhteistyökumppanien kautta, lisäksi yrityksen välilliset vaikutukset työllisyyteen esimerkiksi paikallisten palvelun ostojen kautta ovat merkittävät. Insta-konserni on alun perin tamperelainen vuonna 1960 perustettu perheyritys. Sen tytäryrityksiin kuuluvat Insta Automation Oy:n lisäksi Insta DefSec Oy sekä Insta ILS Oy.

Artikkeli on osa Satakunnan menestystarinat -sarjaa. zataxom

Top